Suverstinių krovinių krova

Suverstinių krovinių terminalas skirstomas į skaldos ir kitų suverstinių krovinių (skiedra, durpių briketai ir kt.) terminalus.

Skaldos terminale įrengti modernūs krovos transporteriai, leidžiantys efektyviai krauti skaldą iš laivų, ją iš karto paskirstant į 7 atskiras sekcijas.

Suverstinių krovinių terminale teikiamos paslaugos:

  • Krova iš vagonų/autotransporto į sandėlį ir laivus
  • Krova iš laivų į sandėlį/autotransportą/vagonus
  • Krovinio sandėliavimas
  • Krovinio svėrimas autotransporto ir geležinkelio svarstyklėmis

Terminalo techninės charakteristikos

  • Krovos pajėgumas – 350'000 t/metus
  • Sandėliavimo pajėgumas - 60'000 t