Generalinių ir kitų krovinių krova

Terminalas teikia įvairių negabartinių, fasuotų bei pakuotų krovinių krovos paslaugas, nuo 2014 metų teikia palaido cemento krovos paslaugas.

Teikiamos paslaugos

  • Krova iš vagonų/autotransporto į atvirą sandėlį ir laivus
  • Krova iš laivų į atvirą sandėlį/autotransportą/vagonus
  • Krova iš ir į konteinerius
  • Krovinio sandėliavimas
  • Krovinio svėrimas autotransporto ir geležinkelio svarstyklėmis

Techninės charakteristikos:

  • Palaido cemento krovos pajėgumas – 250'000 t/metus
  • Generalinių krovinių krovos pajėgumas - 150'000 t/metus
  • Sandėliavimo pajėgumas – 25.000 t